Ze života farnosti


Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou zváni k účasti na jejich životě i na spoluvytváření jejich programu.


Farní káva

neděle 9:00 a 10:30 - velký sál na faře

Setkání farníků při kávě po mši sv. v 8.00 a v 9:30

Farní knihovna

neděle 10:40-11:30 - farní sál

Knihy se půjčují vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30.

Společenství starších rodičů

neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře

Setkávání rodičů, společná modlitba za sebe navzájem, za rodiny, farnost, a všechny potřebné, aktuální otázky života církve, výchovy dětí, rodinného života, manželství.

Pondělní společenství

pondělí od 18:30 - velký sál na faře

18:30-20:00 - modlitba, četba Písma sv., témata k prohloubení duchovního života
20:00-21:00 - modlitba chval, díků a proseb

Mateřské centrum Venoušek

úterý 9:30 - 11:30 - mateřské centrum na faře

Rekreační cvičení pro ženy

úterý po mši sv., cca 18:00-19:10 hod. - velký sál na faře


Společenství mládeže (15-26 let)

středa od 18:30 - na faře

Pravidelné setkávání, vzájemné povzbuzení ve víře. Témata týkající se duchovního života a modlitba. Další podrobnosti na www.spolcovni.usmev.cz


Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání

čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře

Modlitby chval, díků a proseb.

Biblická hodina pod vedením P. Stanislava

čtvrtek cca. 18:15 (ihned po večerní mši sv.) - velký sál na faře

Modlitba růžence

každý čtvrtek a pátek od 17 hod. v kostele

Pravidelná páteční adorace

Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny společná adorace. Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.

Farní pastorační rada

Schází se podle potřeby, obvykle 1x měsíčně. Datum je uvedeno ve Zpravodaji a v ohláškách. Probírá témata, týkající se života naší farnosti a podněty a připomínky farníků. Připomínky předávejte osobně členům rady nebo použijte schránku v předsíni kostela.

Výuka dětí - náboženství

5 skupin pro děti různého věku, výuka na faře

Katechumenát dospělých

Příprava probíhá individuálně pod vedením P. Petra a P. Mariusze

Rodinná vstupenka do ZOO

I letos je možné zapůjčit si legitimace pro vstup do zoologické zahrady, botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgana v Troji. Lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721148091 nebo telefon do kostela 257317652). Bližší informace naleznete zde.

Zpět