P. Mgr. Petr Bouška

Bouška Narodil se 26.5.1966 v Praze.
V letech 1980 - 1984 studoval gymnázium v Praze.
V letech 1984 - 1989 vystudoval FEL ČVUT.
V letech 1994 - 1999 vystudoval KTF UK v Praze.
V roce 1999 byl vysvěcen na jáhna a vykonával pak roční jáhenskou službu v Sedlčanech.
Kněžské svěcení přijal v červnu 2000 z rukou kardinála Miloslava Vlka a poté působil dva roky jako kaplan v Berouně.
od 1.7.2002 do 30.6.2005 působil jako farář v Říčanech.


 

Zpět