Dary pro farnost

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Pokud chcete darovanou částku odečíst od svého základu daně, použijte jako variabilní symbol platby číslo dárce, které Vám přidělí farář. Potvrzení o celkové výši darovaných prostředků se vydává jednou ročně, vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

Zpět