Bohoslužby


Farní kostel
sv. Václav, náměstí 14. října, Praha 5
Pondělí-pátek: 7:30, 17:30
Sobota: 7:30, 17:30 (z následující neděle)
Neděle: 8:00, 9:30, 18:00
Příležitost ke svátosti smíření:
Neděle:
ráno 7:30 - 7:55, 9:00 - 9:25
večer 17:00 - 17:55

Všední dny:
večer 17:00 - 17:25
Jindy po individuální dohodě
Pravidelná páteční adorace:
Každý pátek po večerní mši svaté cca půl hodiny společná adorace. Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hodin.
Modlitba růžence
Každý čtvrtek a pátek se od 17 hodin modlíme růženec.

Filiální kostely
sv. Gabriel, Holečkova ulice, Praha 5
Neděle 11:15
Příležitost ke svátosti smíření: neděle 10:45 - 11:10
sv. Filip a Jakub, hřbitov na Malvazinkách, Praha 5
Mše sv. zde až do odvolání není!
Mistr Olomouckého oltáře - Poslední večeře

Zpět