Nové CD skupinky Václav Band!

O Vánocích vyšlo nové CD a MC hudební skupinky Václav Band s názvem Kameny chrámové. Jedná se o náhrávku vybraných píšní, které zpíváme v neděli na "půldesítkách". Tímto způsobem bychom chtěli přispět k větší znalosti písní přítomných farníků a tím i k aktivnějšímu zapojení do průběhu liturgie, a také v neposlední řadě udělat radost těm, kteří se z různých důvodů na bohoslužbu pravidelně nedostanou. Nahrávka byla zpracována na běžné poměry velice špičkovou technikou. Cena proto a pouze odráží náklady na výrobu a profesionální zpracování. Velice vás proto prosíme, abyste nahrávku nekopírovali, protože do jejího pořízení jsme vložili několik tisíc korun. Zakoupit si ji můžete přímo na zadních lavicích kostela nebo v sakristii, a to za cenu 70 Kč za MC a 100 Kč za CD. Děkujeme za pochopení a důvěru.

Radost z poslechu přeje Jakub Suchel za skupinku Václav Band

Zpět na index